Sekolah yang diberi penghargaan adalah SMA atau MA atau SMK atau MAK yang telah menggunakan FOSS paling tidak dalam satu tahun terakhir .